ER WORDT OVER GESPROKEN !

Reageer om verandering teweeg te brengen.

6/6
Energiebesparing
ecologie en EPB

U gaat bouwen of uw woning renoveren? Uiteraard besteedt u dan aandacht aan een uitstekende energieprestatie die aanzienlijke besparingen oplevert…

Vandaag legt de wetgeving zelf op dat woningen aan een aantal minimale energievereisten moeten voldoen.

EPB? Energieprestatie en Binnenklimaat!


Het EPB verwijst naar alle energieaspecten van een woning en heeft dus betrekking op zowel de isolatie, de ventilatie, het verwarmingssysteem… als de kwaliteit van het binnenklimaat van het gebouw.

Voor nieuwbouw, grote renovaties of « met nieuwbouw gelijkgestelde » gebouwen bepaalt de regelgeving minimumvereisten inzake energieconsumptie en ventilatie.

Deze bepalingen evolueren en tegen 2021 zullen alle nieuwe gebouwen energieneutraal moeten zijn door in hun eigen energie te voorzien voor verwarming en afkoeling en door, indien mogelijk, eveneens te beantwoorden aan bepaalde elektriciteitsbehoeften.

Een energieprestatiecertificaat, waarom?


Het EPB-certificaat vermeldt de energieprestatie van een gebouw op een schaal van A (zeer zuinig) tot G (energieverslindend). Wanneer een gebouw aan de EPB-vereisten voldoet, kan de eigenaar ervan een energieprestatiecertificaat verkrijgen. Dit laat toe om de energiekwaliteit van de woning te beoordelen in geval van verhuur of verkoop.

De modaliteiten voor de verkrijging van dit certificaat zijn verschillend in het Waalse, Brusselse en Vlaamse Gewest.

Afgezien van de beoogde energiebesparingen bent u misschien geïnteresseerd in een ecologisch verantwoorde woning?

Ecobouw en duurzame ontwikkeling…


'Duurzaam bouwen' is een manier van bouwen die de impact op het milieu bij elke stap van de bouw en vervolgens bij het gebruik van het gebouw tracht te beperken. Het komt er dus op aan is de duurzaamheid van het gebouw in zijn geheel te beschouwen, en niet die van de individuele materialen afzonderlijk.

Een gebouw is niet zomaar een simpele opeenstapeling van een aantal materialen los van elkaar. De materialen interageren onderling en het resultaat van deze interactie is bepalend voor het duurzaamheidsniveau van een gebouw.

Eco-constructie gebruikt bouw- en isolatiematerialen zoals steen, baksteen, hennep, stro, houtvezel,…

Houtskeletbouw, idealiter met hout dat uit duurzaam bosbeheer afkomstig is, is eveneens een duurzame bouwmethode die tal van voordelen biedt.

De klassiekere materialen blijven eveneens constant evolueren en zijn blijvend het onderwerp van innovatie om zowel bij de productie als gedurende de volledige levensduur van het gebouw de impact op het milieu te beperken.

Indien de bouwmaterialen een rol spelen inzake duurzaamheidsgraad van een gebouw, zijn een weloverwogen ontwerp, een verzorgde uitvoering en een regelmatig onderhoud eveneens bepalende aspecten voor duurzaam bouwen…

Een gebouw is veel meer dan zomaar het samenvoegen van bouwmaterialen.


en ik maak kans op
een renovatie/ bouwcheque van € 5.000Ik deel !
NL