ER WORDT OVER GESPROKEN !

Reageer om verandering teweeg te brengen.

1/6
Een woning
een langetermijninvestering

De aankoop van een appartement, de inrichting van een zolder, de bouw van zijn droomwoning, … Allemaal projecten waar heel wat Belgen mee bezig zijn. Vandaag staan de rentevoeten voor hypothecaire leningen historisch laag. Hierdoor wordt de maandelijkse leenlast aanzienlijk verminderd, wat toelaat om ernstig na te denken over een vastgoedinvestering! Bovendien is de rente op spaarboekjes nog nooit zo pover geweest …

Een woning verbouwen of bouwen, welke rentabiliteit?


De verbouwing van een woning laat toe om eigenaar te worden tegen een lagere kost. U kunt uw woning verbeteren naarmate uw financiën het toelaten.

De bouw van een woning biedt echter ook tal van voordelen, rekening houdend met de totale kostprijs van de woning over tientallen jaren.

De voorbije jaren zijn de bouwmaterialen en –technieken immers aanzienlijk geëvolueerd en verbeterd. Een nieuwe woning biedt de bewoner een maximaal en duurzaam levenscomfort. Door de zeer strenge eisen die voortaan voor nieuwbouw gelden, kunt u grote energiebezuinigingen realiseren en op lange termijn een niet te verwaarlozen bedrag besparen op de kosten van uw woning.

Wat u ook kiest, de aankoop van een woning is een duurzame investering die u een interessante meerwaarde oplevert bij de verkoop. De gemiddelde stijging van de vastgoedprijzen bedraagt ongeveer 5% per jaar. Als we de berekening op lange termijn maken, geeft dit op twintig jaar in theorie een verdubbeling van de oorspronkelijke waarde van de woning.

Een woning verhuren, een goede zaak?


Vastgoed is bovendien een uitstekende investering om u van een aanvullend pensioeninkomen te verzekeren.

Indien u vanuit dit opzicht een woning koopt, bestaan er enkele regels die ervoor zorgen dat u in alle rust van uw aankoop kunt genieten:

  • Kies een wijk en bepaal uw budget
  • Maak een inschatting van het huurpotentieel van het vastgoed
  • Opteer voor huurovereenkomsten van lange duur

Bij de inschatting van de rentabiliteit van een vastgoedinvestering dient u eveneens rekening te houden met het kadastraal inkomen, de onroerende voorheffing en de gemeentelijke en provinciale opcentiemen.

Hou in gedachten dat u een belasting van 16,50% op de gerealiseerde meerwaarde verschuldigd bent, indien u het vastgoed binnen de vijf jaar verkoopt!

Op de website notaris.be vindt u meer details over de verschillende aspecten van de vastgoedfiscaliteit.


en ik maak kans op
een renovatie/ bouwcheque van € 5.000NL