ER WORDT OVER GESPROKEN !

Reageer om verandering teweeg te brengen.

4/6
Regering ,
en successierechten

U bent eigenaar van een onroerend goed en u wil uw nalatenschap plannen? U bent erfgenaam van een onroerend goed? Hieronder vindt u een overzicht van de regels en procedures die van toepassing zijn inzake nalatenschappen en successierechten.

Uw nalatenschap plannen om de successierechten te verlagen

Om de successierechten voor uw erfgenamen te verlagen, kunt u overgaan tot de schenking van een onroerend goed. Deze notariële akte heeft een kost die echter fiscaal interessant kan zijn in het kader van bijzondere voorwaarden.

Een erfenis beheren

De erfgenaam van een vermogen moet op zijn beurt een belasting betalen, de zogenaamde successierechten. Het tarief van deze belasting varieert naargelang van de overgedragen activa en van de band van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam.

De erfgenaam kan de nalatenschap aanvaarden, ze verwerpen of ze aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Berekening van de successierechten

De successierechten worden berekend op basis van de aangifte van nalatenschap.

Het bedrag van deze rechten varieert naargelang van het gewest waar de overledene zijn fiscale woonplaats had.

De successierechten zijn eveneens progressief en stijgen dus overeenkomstig de belastingschijven.

De tarieven variëren eveneens naargelang van de band van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam. In rechte lijn (bv. tussen ouders en hun kinderen) bedragen de successierechten minimum 3% en maximum 27% in het Vlaamse Gewest, en 30 % in de andere gewesten voor de hoogste schijf.

In de andere gevallen (erfgenaam die geen band van verwantschap met de overledene heeft) liggen de bedragen van de successierechten veel hoger en kunnen ze zelfs oplopen tot 80%!


en ik maak kans op
een renovatie/ bouwcheque van € 5.000Ik deel !
NL