ER WORDT OVER GESPROKEN !

Reageer om verandering teweeg te brengen.

3/6
Regering ,
en fiscaal recht
BTW

Bouwen en verbouwen: welk BTW-tarief is op deze investeringen van toepassing?

6 of 21% BTW?


De bouw van een nieuwe woning is onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Dit tarief is van toepassing op de bouwmaterialen die de bouwheer koopt, maar ook op de arbeidskrachten en zelfstandigen die door de aannemer worden ingeschakeld.

In geval van renovatie van een privéwoning geldt een BTW-tarief van 6% in plaats van 21%. Opgelet, deze maatregel zal niet meer van kracht zijn vanaf 1 januari 2016. De bouwsector onderhandelt met de politieke instanties echter over de toepassing van een verlaagd BTW-tarief voor nieuwbouw

Vergeet niet om de BTW aan te geven


Voor bouw- of renovatiewerken is een stedenbouwkundige vergunning vereist die moet worden aangevraagd bij de gemeente. Bij de aflevering van de vergunning verwittigt de gemeente eveneens de belastingadministratie, die de bouwheer – de opdrachtgever van het project – een BTW-aangifte toestuurt. Het gaat om de speciale aangifte 106.3.

Deze aangifte moet bij het bevoegde BTW-kantoor worden ingediend binnen de 3 maanden na de ontvangst van het nieuw kadastraal inkomen.


en ik maak kans op
een renovatie/ bouwcheque van € 5.000Ik deel !
NL